Contactclown

Peter heeft in 2016 de opleiding tot Contactclown gedaan.

Contactclownen: Geschikt voor zorginstellingen waar ‘contact’ maken niet vanzelf gaat.

De contactclown maakt waar hij een kans ziet contact en er verschijnt een twinkeling bij de client/bewoner.